Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εν όψει της ολοκλήρωσης του σχολικού έτους 2011-2012 και των τελικών εξετάσεων θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στα ακόλουθα:

1) Τα διαγωνίσματα των τελικών εξετάσεων θα πρέπει να συνταχθούν με βάση τις ακόλουθες εγκυκλίους:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: σύμφωνα με το Π.Δ. 465/81, ΦΕΚ 129 Τ.Α., άρθρο 10 και τη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ Γ2/241/25-1-1985.

Δίδεται διδαγμένο κείμενο στην Α΄ τάξη 70-100 λέξεων και στις Β΄ και Γ΄ τάξεις 100-130 λέξεων και ζητείται από τους μαθητές να απαντήσουν στην ξένη γλώσσα:

Α. Σε 4 ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση πληροφοριών και μηνυμάτων που μεταδίδει το κείμενο και όχι η δυνατότητα απλής αναπαραγωγής ή μικρής τροποποίησης φράσεων του κειμένου.

Β. Σε 4 παρατηρήσεις μέσα ή έξω από το κείμενο σχετικές με τη γραμματική και με τη σύνταξη της ξένης γλώσσας που να ελέγχουν την ικανότητα του μαθητή να χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να παράγει κάποιο μήνυμα, π.χ. να συμπληρώσει κάποια ατέλειωτη φράση ή κάποια άλλα στοιχεία που λείπουν, να τροποποιεί μέρη του κειμένου όταν αλλάζουν π.χ. το πρόσωπο που γράφει, το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται το κείμενο, ο χρόνος, ο σκοπός, κ.λπ. Κάθε ερώτηση-παρατήρηση μπορεί να αναλύεται σε 2-3 υποερωτήσεις.

Γ. Από τους μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων ζητείται επιπλέον να γράψουν καθ’ υπαγόρευση διδαγμένο κείμενο 50-70 λέξεων για τον έλεγχο της ορθογραφίας.

Βαθμολογία:
Στην Α΄ τάξη η κάθε ερώτηση-παρατήρηση βαθμολογείται με μονάδες 0-2,5. Στις Β΄ και Γ΄ τάξεις κάθε ερώτηση-παρατήρηση βαθμολογείται με μονάδες 0-2 και η ορθογραφία με μονάδες 1-4. Αν υπάρχουν επίπεδα, οι μαθητές εξετάζονται ανάλογα με το επίπεδο τους, σε διαφορετικά θέματα ανά τμήμα κάθε τάξης.

Στα ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ, για τις Α΄, Β΄, και Γ΄τάξεις εφαρμόζεται το Π.Δ. 60, ΦΕΚ 65 τ. Α 30 Μαρτίου 2006, Κεφ. Γ΄, αρθ. 15, ΙΓ.

Α. Δίδεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150-180 λέξεων και 4 ερωτήσεις κατανόησής του. Κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υποερωτήματα.
Β. Δίδονται 4 παρατηρήσεις γραμματικοσυντακτικών φαινομένων μέσα από το κείμενο. Κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει 2 έως 4 ερωτήματα.
Γ. Ο μαθητής καλείται να παράγει γραπτό λόγο καθοδηγούμενο ή ελέυθερο 120-150 λέξεων.

Βαθμολογία: Κατανέμεται κατά 35% στις ερωτήσεις του Α΄ μέρους, 35% στις παρατηρήσεις του Β΄ μέρους και 30% στην παραγωγή του γραπτού λόγου στο Γ΄ μέρος. Η αναγωγή στον τελικό βαθμό γίνεται στην κλίμακα της εικοσάδας δηλαδή (7+7+6).

Στα ΕΠΑΛ: Με βάση την τελική μορφή του Προεδρικού Διατάγματος (Αθήνα 17-12-2007, Αριθμός Πρωτ. 144856/Γ2, (άρθρο 13, Θ):
1) Η εξέταση στο μάθημα της ξένης γλώσσας συνίσταται στα εξής:

α) Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150-180 λέξεων και τέσσερις ερωτήσεις κατανόησής του. Κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υποερωτήματα.
β) Δίνονται τέσσερις παρατηρήσεις γραμματικο-συντακτικών φαινομένων, μέσα ή έξω από το κείμενο. Κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει δύο έως τέσσερα ερωτήματα.
γ) Ο μαθητής καλείται να παράγει γραπτό λόγο (καθοδηγούμενο ή ελεύθερο) 120-150 λέξεων.

2. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 35% στις ερωτήσεις της κατηγορίας α΄ και β΄ και κατά 30% στην παραγωγή γραπτού κειμένου. (Η αναγωγή στην εικοσάβαθμη κλίμακα έχει ως εξής: 7+7+6).2) Προτού να συντάξετε το τελικό διαγώνισμα, καταγράψτε όσα διδάξατε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (δομή της γλώσσας και δεξιότητες).
3) Επιλέξτε από τα παραπάνω εκείνα που θέλετε να συμπεριλάβετε στο τελικό διαγώνισμα (τα κριτήρια επιλογής είναι στη δική σας αρμοδιότητα).
4) Επιλέξτε (επόμενο βήμα) τα κείμενα και τις ασκήσεις που θα χρησιμοποιήσετε.
5) Φροντίστε για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του διαγωνίσματός σας. Για να είναι αξιόπιστο ένα διαγώνισμα θα πρέπει να βαθμολογείται με τον ίδιο βαθμό κάθε φορά που διορθώνεται είτε από τον ίδιο βαθμολογητή είτε από άλλον. Για να είναι έγκυρο, θα πρέπει να εξετάζει αυτό που ισχυρίζεται ότι εξετάζει, δηλαδή, αν μια άσκηση σχεδιάζεται για να εξετάσει την ικανότητα του μαθητή να διαβάζει και να κατανοεί ένα κείμενο, θα πρέπει η άσκηση που χρησιμοποιείται να κάνει ακριβώς αυτό. Αν ζητήσουμε από το μαθητή να γράψει ένα κείμενο (ενώ η άσκηση εξετάζει διάβασμα), τότε το διαγωνισμά μας δεν είναι έγκυρο.

Εύχομαι επιτυχία στις εξετάσεις των μαθητών / τριών σας. Είμαι στη διάθεσή σας αν τυχόν παραστεί ανάγκη υποστήριξης.
Σας ευχαριστώΔρ Αγάπιος Οικονομίδης

Σχολικός Σύμβουλος Αγγλικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου